De rol van homeopathie bij angststoornissen

Angst en stress zijn tegenwoordig relatief veel voorkomende pathologieën en hebben aanzienlijke gevolgen voor onze gezondheid. De term “angst” wordt gewoonlijk gebruikt om een ​​onaangenaam, negatief en onevenredig gevoel te beschrijven over een situatie die als bedreigend wordt ervaren.

Over het algemeen wordt de term angst, waarvan de Latijnse etymologie ‘bekrompenheid’ betekent, gedefinieerd als een vernauwing van de wereld van de getroffen persoon in combinatie met voortdurende zorgen. Meer specifiek is angst een notie van onzekerheid en nerveuze spanning in het licht van een aanstaande gebeurtenis. Het is echter moeilijk voor een persoon om zijn emotionele toestand tijdens een angstepisode precies te definiëren. Angst kan van korte duur en van voorbijgaande aard zijn, maar ook permanent of chronisch.

Angst en stress vereisen speciale zorg waar verschillende therapeutische routes beschikbaar zijn. Tegenwoordig is het allopathische therapeutische arsenaal belangrijk, maar het is niet zonder bijwerkingen.

Wat is angst ?

Angst is een normale emotie in het licht van de dagelijkse stress waarop de patiënt reageert door zijn fysiologische en psychologische bronnen te mobiliseren. Het komt dus overeen met een aanpassingsfactor in het licht van gevaarlijke situaties en noodsituaties (agressie, prestatie, ontbering). Het wordt pathologisch wanneer het pijnlijk, oncontroleerbaar, verlammend of zelfs verlammend wordt. De proefpersoon heeft geen controle meer over de situatie en zijn middelen worden onvoldoende in het licht van deze gebeurtenis. We spreken in dit geval van grote angst wanneer de normale limiet wordt overschreden naar een pathologische toestand.

Om een ​​probleem aan te duiden, kunnen in het Frans twee termen worden gebruikt: “angst” of “angst”. We spreken vaker over angst in de medische wereld en eerder over angst vanuit filosofisch oogpunt. Deze twee termen verschillen echter enigszins. In tegenstelling tot angst die nergens bang voor is, zonder object, concentreert angst zich op een object of een gebeurtenis. Een angstig persoon slaagt er niet in om zich los te maken van zijn element “stressor” en slaagt er dus niet in zichzelf te beheersen. De ontwikkeling van angst valt uiteen in drie niveaus: eerst het symptomatische stadium, dan het syndroomstadium en ten slotte het troebele niveau.

Een symptoom komt overeen met een klinisch teken, een syndroom een ​​gestructureerde reeks symptomen en tenslotte wordt de term stoornis gebruikt om de betreffende handicapsituatie te beschrijven.

De gevolgen van angst voor het lichaam :

Angst en stress hebben op verschillende manieren invloed op het lichaam. Een stressvolle situatie leidt tot biologische reacties die schadelijk kunnen zijn voor mensen. Deze gevolgen kunnen in verschillende registers worden ingedeeld: emotionele en somatische gevolgen met het optreden van schadelijke aandoeningen gelokaliseerd in weefsels of organen.

Emotionele component :

De emotionele component wordt in deze pathologieën sterk gevraagd, wat leidt tot het optreden van veranderingen in de psyche in geval van angst. Een mogelijke droefheid of emotionele terugtrekking kan dan optreden, maar ook het optreden van prikkelbaarheid, vijandigheid of agressiviteit als directe gevolgen van angstige pathologieën, of het nu gaat om angst of stress. Aan de andere kant kan stress leiden tot de ontwikkeling van angst.

Somatische component :

Stress- en angststoornissen kunnen verschillende klinische vormen aannemen.

De beschreven somatische klachten zijn over het algemeen specifiek voor elk type angst. Tijdens een paniekaanval zijn de meest voorkomende reacties bijvoorbeeld tachycardie, hartkloppingen, zweten, een gevoel van beklemming op de borst, precordiale pijn, duizeligheid, flauwvallen of paresthesie. In het geval van gegeneraliseerde angst zullen de gevolgen heel anders zijn, vooral bij slapeloosheid.

Somatoforme stoornissen worden ook gebruikt om deze somatisch-achtige manifestaties te beschrijven, waarvan de aard en de oorsprong psychogeen zijn.
Opgemerkt moet worden dat bij ouderen de uiting van angst vaak atypisch is, met name verklaard door een moeilijkheid om zichzelf uit te drukken.

Sommige homeopathische behandelingen om angst te bestrijden :

Gelsemium 15CH

Deze soort heeft de bijzonderheid dat ze podiumangst behandelt door anticipatie met remming, gevoelens van domheid, duizeligheid, tremoren, emotionele diarree en polyurie.

Dosering: ‘s Ochtends en’ s avonds 5 korrels innemen, indien nodig vernieuwen of 1 dosis de dag ervoor en 1 dosis 1 uur voor de gevreesde test.

Ignatia amara 15CH

Ontworpen om paradoxaal gedrag te verbeteren, werkt deze soort in op hyperesthesie van alle zintuigen, hartkloppingen en spasmen (brok in de keel, snikken, buikkrampen, geeuwen, zuchten). Deze stam is geïndiceerd voor alle niet-logische (paradoxale) gedragingen.

Dosering: ‘s Ochtends en’ s avonds 5 korrels innemen, indien nodig vernieuwen.

Argentum nitricum 15CH

Deze soort werkt nauwkeuriger op geagiteerde of gehaaste proefpersonen die het graag willen afmaken voordat ze zijn begonnen. Deze proefpersonen hebben de neiging om diarree te krijgen met boeren, die paradoxaal genoeg suiker nodig hebben (wat hun spijsverteringsstoornissen verergert).

Dosering: ‘s Ochtends en’ s avonds 5 korrels innemen, indien nodig vernieuwen.

Nux vomica 15CH

Gebruikt in geval van prikkelbaarheid, woede, agressiviteit en spijsverteringskrampen, in een context van overwerk, misbruik van stimulerende middelen zoals koffie of alcohol.

Dosering: ‘s Ochtends en’ s avonds 5 korrels innemen, indien nodig vernieuwen.

Staphysagria 15CH

Deze spanning komt tot uiting in frustratie, gevoelens van onrechtvaardigheid, woede of verborgen verdriet.

Dosering: Neem 1 portie per dag gedurende 3 dagen. Kan ook langdurig worden ingenomen, in dit geval 5 korrels ‘s ochtends en’ s avonds innemen.

Aconitum napellus 30CH

Gebruikt bij intense en plotselinge paniekaanvallen, bij het gevoel van hartkloppingen en ook bij de “angst om te sterven”.

Dosering: Neem 1 dosis om indien nodig een half uur later te herhalen.

 

Clémentine. M.
Naturopath – Aromatherapeut / Herbalist – Fytotherapeut
Consultant in klinische fyto-aromatherapie en ethnomedicine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *