De grenzen van homeopathie bij emotionele en psychische stoornissen

Emotionele stoornissen of emotiviteit verwijzen naar de fundamentele eigenschap van het individu om te reageren (psychische en somatische reacties) op fysieke stimuli of op veranderingen in zijn organische of psychische situatie. Deze reactie omvat zowel psychische manifestaties (affecten) als hun somatische, neuro-vegetatieve en expressieve bijkomstigheden. De somatische component komt tot uiting in een reeks vegetatieve verschijnselen: het hart, vasomotriciteit, het endocriene systeem, secretoire of pilomotorische reacties, spiertonusstoornissen, enz.

Emotionele stoornissen en organische disfunctie

Emotionele stoornissen spelen, samen met stress, een belangrijke rol in de etiologie van een aantal ziekten (maagzweer, prikkelbare darm syndroom, astma, etc.) of in het ontstaan van bepaalde symptomen. Na verloop van tijd kunnen functionele reacties organisch worden, eerst reversibel en daarna onomkeerbaar.

Inzicht in emotionele en psychologische stoornissen

Definitie en soorten

Emotionele en psychologische problemen verwijzen naar een breed scala aan aandoeningen die de mentale en emotionele toestand van een individu beïnvloeden. Deze stoornissen worden gekenmerkt door significante verstoringen in het denken, de emoties, het gedrag en de perceptie van het zelf en de buitenwereld.

De belangrijkste soorten emotionele en psychologische stoornissen zijn :

 1. Stemmingsstoornissen: Deze omvatten aandoeningen zoals depressie en bipolaire stoornis, gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen, gaande van diepe droefheid tot buitensporige euforie.
 2. Angststoornissen: Hieronder vallen gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, specifieke fobieën en posttraumatische stressstoornis. Deze stoornissen worden gekenmerkt door buitensporige en aanhoudende angst of bezorgdheid.
 3. Psychotische stoornissen: Zoals schizofrenie, waarbij patiënten het contact met de werkelijkheid verliezen en hallucinaties en wanen ervaren.
 4. Eetstoornissen: zoals anorexia en boulimia, die gepaard gaan met ongezond eetgedrag en een vervormd beeld van het lichaam.
 5. Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCD): worden gekenmerkt door obsessies (opdringerige gedachten) en compulsies (zich herhalend gedrag).
 6. Stressgerelateerde stoornissen: Met inbegrip van acute stressreacties en aanpassingsstoornissen, waarbij een persoon moeite heeft om om te gaan met belangrijke stressoren.

Oorzaken en symptomen

Oorzaken :

Emotionele en psychologische stoornissen kunnen het gevolg zijn van een combinatie van genetische, biologische, omgevings- en psychologische factoren:

 1. Genetisch: Een familiegeschiedenis van psychische stoornissen kan het risico verhogen.
 2. Biologisch: Onevenwichtigheden in neurotransmitters in de hersenen kunnen een rol spelen.
 3. Omgeving: Stressvolle of traumatische gebeurtenissen in het leven, zoals het verlies van een dierbare, misbruik of natuurrampen, kunnen deze stoornissen uitlokken.
 4. Psychologisch: negatieve gedachtepatronen, moeilijke levenservaringen en relatieproblemen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

Symptomen :

Symptomen variëren aanzienlijk afhankelijk van het type stoornis, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Stemmingswisselingen: Zoals aanhoudend verdriet, onredelijke euforie of extreme stemmingswisselingen.
 2. Angst: Gegeneraliseerde gevoelens van zorgen, paniekaanvallen of specifieke irrationele angsten.
 3. Verminderd denken: concentratieproblemen, verwarde gedachten, hallucinaties of wanen.
 4. Verstoord gedrag: dwangmatig gedrag, ongeordend eten, overmatige reacties op stress.
 5. Slaapproblemen: slapeloosheid of hypersomnie.
 6. Sociale terugtrekking: vermijden van sociale interactie, angst voor sociale afwijzing, gevoelens van isolatie.
 7. Lichamelijke veranderingen: gewichtsverlies of -toename, chronische vermoeidheid of pijn zonder duidelijke oorzaak.

Een goed begrip van emotionele en psychologische stoornissen is cruciaal voor de juiste diagnose en behandeling. Dit omvat vaak een multidisciplinaire aanpak met een combinatie van therapie, medicatie en soms aanvullende benaderingen zoals homeopathie.

Hoe zit het met chronische aandoeningen?

Bij chronische aandoeningen kan emotionele onrust niet alleen een rol spelen als etiologische factor, maar ook als ziektebehoudende factor. Subjectieve pijn kan zelfs centraal staan. Dit vereist een eigen homeopathische behandeling. Tot slot kunnen emotionele factoren leiden tot intolerantie en afwijzing van de behandeling, vooral als deze iatrogene effecten heeft.

Welke rol kan homeopathie spelen bij emotionele stoornissen?

Homeopathie is door haar methode perfect geschikt voor de behandeling van deze patiënten en deze ziekten, omdat ze haar semiologie baseert op de observatie van de reactie van de patiënt op zijn ziekte en op pathognomonische tekenen. Het toepassingsgebied is :

 • De pathologie van de algemene aanpassing: stress en zijn psychofysische gevolgen op korte of lange termijn
 • De preventie van deze pathologie door het vroegtijdig gebruik van homeopathische geneesmiddelen voor de patiënt.

De semiologische methode, met haar vragen en nauwgezette observatie, is in grote mate gebaseerd opzelfobservatie. Dit is een van de voordelen van de methode, omdat de eerste symptomen vaak functionele symptomen zijn die de patiënt alleen kan identificeren, terwijl de klinische en biologische tests nog normaal zijn. In deze gevallen kan homeopathie gebruikt worden als een vroegtijdige behandeling om een evenwicht te herstellen dat nog niet verstoord is en om verdere verslechtering te voorkomen.

Voor de homeopathie komen stoornissen niet gewoon overeen met een afwijking van een statistische norm , maar kunnen ze als een pathologisch symptoom worden beschouwd wanneer de patiënt zelf een onevenwicht, ongemak of onbehagen waar neemt ten opzichte van een betere vroegere staat van functioneren. Het is echter essentieel dat de zelfobservatie nauwkeurig is, anders kan de homeopathische semiologie een valstrik worden. De grenzen van de homeopathie worden daarom bepaald door de mogelijke valkuilen van de semiologie die te wijten kunnen zijn aan de ziekte.

De grenzen en valkuilen van ziekte

Zelfobservatie heeft inderdaad zijn beperkingen en valkuilen. Bepaalde gebieden van pathologie, zoals neurosen, psychosen en bepaalde depressies, verstoren systematisch de zelfobservatie.

In neuroses :

Symptomen zijn de symbolische uitdrukking van een psychisch conflict dat geworteld is in de kinderlijke geschiedenis van het subject en compromissen vormt tussen verlangen en verdediging. Het symptoom wordt voorgesteld in plaats van een onderdrukt onbewust conflict. Homeopathie kan niet rechtstreeks gebaseerd worden op de voorgestelde symptomen omdat het over iets anders gaat. In deze gevallen zullen we over het algemeen alleen :

 • Weinig of geen verbetering
 • Een verplaatsing van het symptoom
 • Of een verergering die in feite psychisch van oorsprong is (metaforische rol van het geneesmiddel)

Omhysterici of fobici te helpen, is het nutteloos om in een medisch leerboek of repertorium te zoeken naar een medicijn tegen verlamming of angst voor pinnen… Aan de andere kant is het gedeeltelijk effectief om het (de) medicijn(en) te nemen voor de algehele conditie, het (de) medicijn(en) voor het gebruikelijke emotionele functioneren.

Op dezelfde manier is het bij obsessieve neurose nodig om zorgvuldig vast te stellen welke symptomen overeenkomen met de somato-psychische manier van reageren en welke het resultaat zijn van onbewuste psychische uitwerking. Deze laatste zijn niet direct te genezen met de homeopathische methode.

Bij psychosen :

Wanneer de stoornissen aanleiding geven tot een georganiseerd en gestructureerd delirium (paranoia, hypochondrisch delirium), is het onmogelijk om de regel van de gelijkenis toe te passen. Bij schizofrenie, waar het ego gefragmenteerd is of gewoon kwetsbaar of gebarsten, vluchten of vermenigvuldigen de symptomen zich wanneer ze geconfronteerd worden met een semiologische benadering als gevolg van overmatige subjectiviteit en angst. Ook hier is het zoeken naar een vergelijkbaar geneesmiddel onmogelijk. Als de patiënt wordt behandeld voor een andere aandoening dan psychose, zal hij, net als bij neurose, vertrouwen op symptomen die overeenkomen met zijn algemene somato-psychische reactiemodus.

Een manisch-depressieve psychose ontsnapt volledig aan alle homeopathische therapeutische mogelijkheden door hetgebrek aan reactiviteit van de persoon in crisis op homeopathische geneesmiddelen. Discretie is geboden bij de behandeling van deze discrete stoornissen of low-level wanen, evenals bij borderline toestanden waarbij de symptomen op het lichaam kunnen worden geprojecteerd.

Bij depressie :

Bij reactionaire depressie (bijvoorbeeld na psychische schokken) kan homeopathische therapie doeltreffend zijn om de tolerantie voor stress te verbeteren en de patiënt in staat te stellen terug te keren naar een beter evenwicht. Maar het kan ook een geval zijn van een onderliggende neurotische structuur die decompenseert, of een gebrek aan reactiviteit van de patiënt, wat onze actie beperkt.

Vergeet niet dat melancholische depressie een klinische vorm van manisch-depressieve psychose is en daarom niet geschikt is voor homeopathische behandeling.

Het psychosomatische gebied :

Psychosomatische ziekte is in de eerste plaats een somatische ziekte, d.w.z. het organische symptoom (maagzweer, eczeem, A.T.H., enz.) is altijd aanwezig; het vervangt de angst van het neurotische subject. Deze mensen hebben een psychisch functioneren van het operatieve type met armoede van het imaginaire. De homeopathische methode kan eenvoudig en onbeperkt worden toegepast door zorgvuldig te zoeken naar een geneesmiddel dat lijkt op het letsel en de modaliteiten ervan, en naar een geneesmiddel met een chronische reactionaire modus. Bovendien wordt er een langdurige therapeutische arts-patiëntrelatie opgebouwd, wat essentieel is om genezing te bereiken.

Wat zijn de belangrijkste homeopathische soorten voor emotionele stoornissen?

Homeopathische stam Behandelde stoornissen Korte beschrijving
Ignatia Amara Stress, lichte angst Gebruikt bij emotionele shock, verdriet, stress
Pulsatilla Stemmingswisselingen, angst Voor emotionele gevoeligheid, besluiteloosheid
Gelsemium Angst voor optredens, plankenkoorts Voor anticiperende angst, verlegenheid
Arnica Montana Emotionele schok, trauma Helpt herstel van emotionele shock
Staphysagria Onderdrukte woede, frustratie Voor mensen die woede of frustratieonderdrukken
Aconitum Napellus Acute paniek Gebruikt bij plotselinge paniekaanvallen
Argentum Nitricum Angst, nervositeit, impulsiviteit Voor angst geassocieerd met impulsiviteit
Natrum Muriaticum Verdriet, rouw Voor diepe rouw en eenzaamheid
Sepia Onverschilligheid, uitputting Voor apathie en emotionele uitputting
Zwavel Obsessieve gedachten, prikkelbaarheid Voor opdringerige gedachten en prikkelbaarheid

Deze tabel is niet volledig en homeopathische middelen moeten geselecteerd worden op basis van de specifieke symptomen van elk individu. Bovendien blijft de doeltreffendheid van homeopathie bij de behandeling van emotionele en psychologische stoornissen een onderwerp van discussie in de medische wereld. Het is daarom essentieel om een gezondheidsdeskundige te raadplegen voordat je met een homeopathische behandeling begint.

Conclusie

We kunnen stellen dat het potentieel van homeopathie voor de behandeling van emotionele stoornissen en zelfs neurotische onderwerpen niet verwaarloosbaar is, aangezien veel geneesmiddelen emotionele reacties bevatten in hun pathogenese. Wil een homeopathische behandeling effectief zijn, dan moeten de symptomen van de ziekte zorgvuldig geëvalueerd worden door de somato-psychische reacties van het lichaam te identificeren.

Het is met deze voorzorgsmaatregelen dat we de mogelijkheden van homeopathie beter kunnen begrijpen:

 • Angstige aandoeningen
 • Depressieve toestanden bij volwassenen
 • Slapeloosheid bij volwassenen en kinderen
 • Gedragsproblemen op school
 • Diverse pijnen en hoofdpijn van verschillende intensiteit

FAQ’s:

 • Kan homeopathie gebruikt worden naast andere behandelingen voor emotionele en psychologische stoornissen?

Ja, homeopathie kan gebruikt worden naast andere behandelingen voor emotionele en psychologische stoornissen, maar het is belangrijk om een zorgverlener te raadplegen om mogelijke interacties tussen behandelingen te bespreken.

 • Hebben homeopathische middelen bijwerkingen?

Homeopathische middelen worden over het algemeen als veilig beschouwd, omdat ze erg verdund zijn. Het is echter mogelijk om bijwerkingen te ervaren, zoals allergische reacties of bijwerkingen die verband houden met interacties met andere geneesmiddelen. Het is belangrijk om een zorgverlener te raadplegen voordat je homeopathische middelen gaat gebruiken.

 • Kan homeopathie worden gebruikt om eetstoornissen te behandelen?

Hoewel homeopathie nuttig kan zijn voor bepaalde symptomen die gepaard gaan met eetstoornissen, kan het geen intensieve medische behandeling voor deze stoornissen vervangen. Het is belangrijk om een professional in de gezondheidszorg te raadplegen om de behandelmogelijkheden te bespreken.

 • Kan homeopathie gebruikt worden bij persoonlijkheidsstoornissen?

Persoonlijkheidsstoornissen vereisen vaak een intensieve medische behandeling, inclusief psychologische therapie en medicatie. Homeopathie alleen kan deze stoornissen niet behandelen.

 • Zijn homeopathische middelen veilig voor kinderen?

Homeopathische middelen worden over het algemeen als veilig beschouwd voor kinderen, maar het is belangrijk om een professional in de gezondheidszorg te raadplegen voordat je homeopathische middelen aan kinderen geeft.

Plaats een reactie