Rouget du Porc: Implicaties voor de menselijke gezondheid

Porcine erysipelas is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Deze zoönose, die van dieren op mensen overdraagbaar is, is een belangrijke bron van zorg voor werknemers die in nauw contact komen met varkens, zoals fokkers, slagers en dierenartsen. Wat is de verantwoordelijke bacterie? Porcine rouget fever is een bacteriële ziekte … Lees meer

Hondsdolheid: deze dodelijke zoönose begrijpen

Hondsdolheid is een ernstige en vaak dodelijke virale zoönose die kan worden overgedragen van dieren op mensen en die een groot probleem vormt voor de volksgezondheid in grote delen van de wereld. De ziekte wordt veroorzaakt door het hondsdolheidsvirus en treft voornamelijk zoogdieren, waaronder honden, vleermuizen en mensen. Het virus tast het centrale zenuwstelsel aan … Lees meer

Pasteurellose: een stille bedreiging voor mens en dier

Pasteurellose is een bacteriële infectie veroorzaakt door soorten van het geslacht Pasteurella, vaak geassocieerd met huisdieren en wilde dieren. Het kan mensen treffen, voornamelijk door beten of krabben van dieren, wat leidt tot lokale of systemische infecties. Welke bacteriën zijn verantwoordelijk? Pasteurellose is een infectieziekte die zowel dieren als mensen kan treffen en wordt veroorzaakt … Lees meer

Ornithose – Psittacose: focus op deze zeldzame infectie

Ornithose, ook wel psittacose genoemd, is een zeldzame bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door Chlamydia psittaci . Deze bacterie komt voornamelijk voor bij vogels. De ziekte is overdraagbaar op mensen en kan ernstige symptomen veroorzaken, waaronder atypische longontsteking en ademhalingsproblemen. Wat is de ziekteverwekker? De termen “psittacose” en “ornithose” verwijzen naar infecties bij mensen veroorzaakt … Lees meer

Ziekte van Lyme: de stille vijand die zichzelf voordoet

De ziekte van Lyme, ook bekend als Lyme borreliose, is een bacteriële infectie veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen op mensen door tekenbeten, met name van teken van het geslacht Ixodes. Deze ziekte is een groot probleem voor de volksgezondheid, vooral in bosrijke en vochtige gebieden waar veel teken voorkomen. … Lees meer

Listeriose: deze voedselinfectie begrijpen en voorkomen

Listeriose is een ernstige bacteriële infectie veroorzaakt door Listeria monocytogenes. Deze ziekte, die vaak in verband wordt gebracht met de consumptie van besmet voedsel, kan ernstige gevolgen hebben, vooral bij kwetsbare mensen zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en personen met een verminderde weerstand. Welke bacteriën zijn verantwoordelijk? Listeria monocytogenes en Listeria ivanovii zijn bacteriën … Lees meer

Leptospirose: een verwaarloosde zoönose met ernstige gevolgen

Leptospirose is een bacteriële infectieziekte die vooral dieren treft, maar ook mensen kan treffen. Deze zoönose wordt veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Leptospira en wordt vaak onderschat, ondanks de mogelijk ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door blootstelling aan water of grond dat besmet is met de urine van besmette … Lees meer

Hydatidosis: een stille parasitaire infectie

Hydatidose, ook bekend als hydatidecyste, is een parasitaire zoönose die voornamelijk veroorzaakt wordt door de parasiet Echinococcus granulosus. Hoewel deze infectie zeldzaam is in ontwikkelde landen, blijft het een probleem voor de volksgezondheid in veel delen van de wereld. Het tast voornamelijk de lever en longen aan, maar kan ook andere organen aantasten. Het kan … Lees meer

Apenherpes B: een zeldzaam maar dodelijk zoönotisch virus

Herpes B, ook bekend als virus B of Herpesvirus simiae, is een zeldzaam zoönotisch virus dat dodelijk kan zijn voor mensen. Het komt oorspronkelijk voor bij makaken en kan ernstige infecties veroorzaken bij mensen die eraan worden blootgesteld door beten, krassen of contact met de afscheidingen van besmette apen. Hoewel het zelden voorkomt, vereist herpes … Lees meer

Hantavirus: een stille virusbedreiging

Het hantavirus is een potentieel ernstige virusziekte die voornamelijk door knaagdieren wordt overgedragen. De symptomen lijken in het beginstadium op die van influenza, maar de ziekte kan zich ontwikkelen tot ernstige complicaties zoals hantavirus pulmonary syndrome (HPS) of hemorragische koorts met niersyndroom (HFRS). Deze dierziekte wordt niet als besmettelijk beschouwd. In de wetgeving is de … Lees meer

Ziekte van kattenklauw: gezondheidsdoolhof

Kattenkrabziekte of regionale lymfadenitis bij katten is een infectieuze aandoening die voornamelijk veroorzaakt wordt door de bacterie Bartonella henselae. Hoewel het vaak als een goedaardige ziekte wordt beschouwd, kan het bij immuungecompromitteerde personen tot ernstige complicaties leiden. De aandoening vormt ook een zoönotisch risico, met gedocumenteerde gevallen van overdracht van de bacterie op mensen via … Lees meer

Schurft bij dieren: een veel voorkomende zoönose

Schurft bij dieren, ook bekend als scabiose, is een parasitaire huidziekte die wordt veroorzaakt door microscopische mijten van het geslacht Sarcoptes. Hoewel deze aandoening vooral voorkomt bij huisdieren zoals honden, katten, konijnen en knaagdieren, vormt het een aanzienlijk zoönotisch risico, dat kan worden overgedragen op mensen. De mijten die verantwoordelijk zijn voor schurft graven zich … Lees meer