Homeopathische remedie bij sportactiviteiten

Homeopathische remedie bij sportactiviteiten


“Alleen omdat een probleem niet is opgelost, wil nog niet zeggen dat het onmogelijk is op te lossen”

Albert Einstein.

Het homeopathische middel is meer dan 200 jaar geleden geboren en wordt regelmatig door bijna 40% van de Fransen gebruikt. Het was Samuel Christian Friedrich HAHNEMANN, geboren in Saksen in 1755, die zich na een aantal jaren van medische praktijk homeopathie voorstelde. Toen hij vernam dat een extract van kinabast malaria geneest, test hij het op zichzelf en assimileert hij de aandoeningen die het veroorzaakt met de symptomen van de ziekte. Zo ontstond een van de essentiële theorieën van de homeopathie: “similia similibus curantur” (zoals genezen).

Met andere woorden, elke stof die bij een gezond persoon een aantal symptomen kan veroorzaken, is in staat om een ​​zieke patiënt met vergelijkbare symptomen te genezen. Een voorbeeld uit Larousse Médical: “Geconfronteerd met een microbiële kiem, in tegenstelling tot allopathie die de werking van het aanvallende middel tracht te beteugelen, probeert homeopathie de afweerreacties van het aangevallen organisme te stimuleren zodat het – het kan vechten tegen de ziekteverwekker, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Dus zal de behandeling van de klinische symptomen veroorzaakt door een bijensteek (oedeem, brandwonden, enz.) een beroep doen op Apis mellifica, een homeopathisch middel bereid uit het hele lichaam van de bij. ”

Het essentiële principe van homeopathie:

Als een druppel van de voorraadoplossing wordt verdund in 99 druppels water, wordt de 1 CH (Hahnemannian Centesimal) -test verkregen. Een druppel van deze nieuwe oplossing wordt weer verdund in 99 druppels water: we hebben nu een concentratie van 2 KH enzovoorts. Homeopathie heeft tot doel de dosis van een medicinale stof geleidelijk te verlagen tot oneindig kleine doses, om de werkingsmechanismen van de stof te versterken en de toxische effecten ervan te verminderen.

Tegelijk met de verdunningen worden de stoffen geactiveerd door fysische processen (agitatie). Chemici en biochemici hebben aangetoond dat een 9 CH-oplossing of meer nauwelijks actieve moleculen bevat. Homeopathie wordt met name voorgeschreven bij patiënten die lijden aan de disfunctie van een orgaan met duidelijke en belangrijke psychologische of psychosomatische oorzaken, zonder dat dit orgaan laesies vertoont. Voorbeelden: astma, angst, slapeloosheid, hoofdpijn, eczeem, gewrichtspijn, en vele andere.

De modaliteiten van het gebruik van de homeopathische geneeskunde

Het werkterrein van de homeopathie is enorm, maar er bestaan ​​strikte grenzen. Een atleet die is blootgesteld aan een ernstige verstuiking, bijv. kan alleen worden genezen met een operatie. Homeopathie zal dan ingrijpen als een ondersteunende behandeling, zoals complementaire geneeskunde die een sneller herstel mogelijk maakt.

Voor maximale efficiëntie moeten drie regels in acht worden genomen:

  • De pathologie moet omkeerbaar zijn
  • Homeopathische geneeskunde is geen vervanging voor een falende functie van het lichaam. Het moet daarom het vermogen hebben om op de ziekte te reageren
  • Er moet een homeopathisch geneesmiddel bestaan ​​dat overeenkomt met de symptomen

Als de stam geschikt is voor de gepresenteerde symptomen, moet het medicijn zo snel mogelijk worden ingenomen. De inname moet vaak worden herhaald als het een acute aandoening is. Aan de andere kant, als het een chronische aandoening is, is het protocol anders. Het kan gaan om wekelijkse doses of korrels die dagelijks, 1 of 2 keer per dag worden gebeden.

Homeopathie en sportgeneeskunde

Homeopathie is een therapie die bijzonder geschikt is voor atleten, en wel om 2 belangrijke redenen:

  • Ten eerste hebben homeopathische geneesmiddelen geen contra-indicatie, geen verslaving, geen bijwerkingen:

Ze staan ​​niet op de lijst van dopingproducten. Aangegeven bij de behandeling van algemene pathologieën, vereisen ze allopathische therapieën die soms verboden zijn en op de lijst van dopingproducten staan. Als voorbeeld kunnen immuno-allergische aandoeningen worden genoemd, waarvoor vaak cortison-geneesmiddelen, nasale vasoconstrictoren en / of bèta-2-agonisten nodig zijn. Deze medicijnen zijn verboden in competitie en kunnen echter het alternatief van homeopathie vinden.

De implementatie van homeopathische basisbehandelingen, rekening houdend met de allergische grond, zal de frequentie en intensiteit van crises verminderen (bijvoorbeeld: basisbehandeling met POLLEN 15CH en LUNG HISTAMINE 9CH bij de allergie van “hooikoudheid” van februari tot oktober), en daarom het gebruik van bepaalde allopathische geneesmiddelen die nodig zijn voor dit soort aandoeningen.

  • Ten tweede is homeopathie bijzonder geschikt voor acute pathologieën:

Deze pathologieën vereisen een snelle behandeling, die met grote frequentie kan worden herhaald. Traumatische pathologieën die verband houden met de beoefening van sport vallen binnen dit kader. Het doel is ook hier om de behoefte aan zwaardere behandelingen te verminderen, zoals ontstekingsremmende geneesmiddelen bij chronische behandelingen, of zelfs intra-articulaire infiltraties van corticosteroïden.

Conclusie:

Ten slotte, omdat de atleet in competitie wordt blootgesteld aan stressen een bepaalde psychologische druk, biedt homeopathie een interessante reactie bij het beheer van psychische stoornissen die de sportprestaties kunnen veranderen.

Arnaud. C. (Doctor in de farmacie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *