Chikungunya, hoe tijgermuggen te bestrijden met aromatherapie?

Chikungunya wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt koorts, gewrichtspijn en huiduitslag. Aromatherapie biedt aanvullende verlichting voor deze ziekte. Dit artikel onderzoekt de effectiviteit van aromatherapie bij de symptomen van chikungunya. We zullen kijken naar de essentiële oliën die het meest waarschijnlijk de pijn en ontsteking verminderen. We kijken ook naar hun veiligheid en therapeutische voordelen. Het doel is om een weloverwogen gebruik van aromatherapie te presenteren om de symptomen van chikungunya te behandelen, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en gevalideerde praktijken.

Wat is chikungunya?

In het Swahili betekent “chik” “voorovergebogen lopen”, wat de houding illustreert die mensen aannemen die lijden aan chikungunya. Na een incubatietijd van twee tot tien dagen treedt hoge koorts op die gepaard gaat methevige spier- en gewrichtspijnen, vooral in de gewrichten (polsen, enkels, vingerkootjes, enz.). Er kan ook hoofdpijn en huiduitslag optreden, en soms bloedingen uit het tandvlees of de neus. De ziekte van Chikungunya evolueert na enkele dagen, waarbij de koorts en de huidsymptomen verdwijnen, maar de gewrichtspijn kan enkele weken aanhouden.

Wat is deze ziekte?

Chikungunya is een virale infectie die wordt overgedragen door Aedes-muggen, vooral de tijgermug, die gekenmerkt wordt door koorts en acute gewrichtspijn. Andere symptomen zijn spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en huiduitslag. Gewrichtspijn, die vooral invaliderend is, kan aanhouden. Diagnostische verwarring met knokkelkoorts is mogelijk in regio’s waar deze laatste endemisch is. De behandeling is voornamelijk symptomatisch, aangezien er geen specifieke therapie bestaat voor deze ziekte.

Chikungunya komt voor in Afrika, Azië en het Indiase subcontinent. De ziekte heeft zich nu verspreid naar Europa en Amerika. De eerste overdracht in Europa vond plaats in Italië in 2007, gevolgd door uitbraken in Frankrijk en Kroatië. Het virus, een arbovirus, wordt overgedragen door de vrouwtjesmuggen Aedes aegypti en Aedes albopictus. Deze muggen brengen ook andere arbovirussen over, zoals knokkelkoorts, gele koorts en het Zika-virus. De term “chikungunya” komt uit de Makonde taal en beschrijft de gebogen houding van mensen die last hebben van gewrichtspijn.

Na een incubatietijd van 2 tot 10 dagen manifesteert de infectie zich als invaliderende gewrichtspijn, hoofdpijn, koorts, spierpijn, huiduitslag, ontstoken lymfeklieren en soms bindvliesontsteking. Sommige patiënten, vooral in Azië, hebben bloedingen uit het tandvlees of de neus gemeld. Ernstige gevallen, zoals meningo-encefalitis, hebben vooral ouderen en immuungecompromitteerden getroffen en pasgeboren baby’s die in de baarmoeder besmet waren.

Preventie is gebaseerd op persoonlijke bescherming tegen muggenbeten en het beperken van hun voortplanting. Hoewel er geen specifieke behandeling of vaccin bestaat, blijft symptoombestrijding essentieel.

Wijze van overdracht

Chikungunya wordt overgebracht door de muggen Aedes aegypti en Aedes albopictus, die ook knokkelkoorts en Zika overbrengen. Chikungunya wordt verspreid wanneer een gezonde mug een geïnfecteerde persoon bijt en het virus binnenkrijgt. Na een vermenigvuldigingsfase kan dit virus worden overgedragen op andere mensen. In termen van besmettelijkheid kunnen besmette mensen het virus aan muggen overdragen vanaf 1 tot 2 dagen voor het begin van de symptomen en tot 7 dagen daarna. Er bestaat ook een risico op overdracht door bloedtransfusie. Over het algemeen verleent een eerdere infectie langdurige immuniteit.

Wat verticale transmissie betreft, kan het virus tijdens de bevalling van moeder op kind worden overgedragen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de pasgeborene. Dit onderstreept het belang van intensievere muggenbestrijding vóór de bevalling om besmetting van de moeder te voorkomen.

Alleen vrouwelijke muggen, die bloed nodig hebben om hun eitjes te ontwikkelen, dragen het virus. Chikungunya behoort tot de Togaviridae-familie en kent twee genetische types, één in West-Afrika en één in Oost- en Zuidelijk Afrika. Genetische mutaties kunnen de besmettelijke capaciteit van muggen beïnvloeden.

Structureel meet het chikungunya-virus 70 nanometer en wordt het gekenmerkt door een kapsel en een omhulsel. Zijn foutgevoelige polymerase leidt tot frequente mutaties. Hoewel bepaalde behandelingen, zoals chloroquine en ribavirine, een beperkt effect hebben, vormen ze therapeutische opties.

Tot slot kan in utero overdracht van chikungunya ernstige neurologische schade aan de foetus veroorzaken. Muggen worden vectoren als ze zich voeden met het bloed van een geïnfecteerde persoon. Effectieve preventie omvat daarom niet alleen bescherming tegen beten, maar ook het proactief elimineren van broedplaatsen, een effectievere strategie dan het aanpakken van volwassen muggen.

Preventie, diagnose en behandeling

De regionale gezondheidsagentschappen (ARS) voeren in samenwerking met de departementale raden en lokale overheden informatie- en communicatiecampagnes om chikungunya te voorkomen en te beheersen. Van 1 mei tot 30 november intensiveren ze het toezicht op gevallen bij mensen in departementen waar de Aedes albopictus mug voorkomt. Reizigers die terugkeren uit endemische gebieden met symptomen moeten deze melden bij de ARS voor biologische bevestiging. Vermoedelijke gevallen wordt geadviseerd zich te beschermen tegen muggenbeten en thuis te blijven om overdracht te voorkomen.

Medische behandeling is beperkt tot symptomatische behandeling, inclusief pijnstillers en ontstekingsremmers, zonder chronische vormen van de ziekte te voorkomen. Preventie is gebaseerd op individuele en collectieve muggencontrole. Individuen moeten hun blootstelling aan beten beperken door het dragen van lange kleding, het gebruik van huidwerende middelen en insecticiden op kleding en klamboes. Collectieve maatregelen omvatten het sproeien van insecticiden en het verwijderen van broedplaatsen.

Het virus kan worden opgespoord door RT-PCR-tests in bloedmonsters tijdens de eerste week van de ziekte, en serologische tests voor antilichamen kunnen na deze periode worden gebruikt. Er bestaat momenteel geen vaccin tegen het virus.

De beste bescherming is het vermijden van muggenbeten. Verdachte patiënten moeten voorkomen dat ze tijdens de eerste week van de ziekte worden gebeten om overdracht van het virus te voorkomen. Muggen bestrijden bestaat uit het verminderen van broedplaatsen en het gebruik van insecticiden. Tijdens uitbraken is het raadzaam om bedekkende kleding te dragen, geïmpregneerde klamboes met insecticiden te gebruiken en insectwerende middelen op basis van DEET, IR3535 of icaridine. Reizigers in risicogebieden moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen en controleren of hun accommodatie voorzien is van muskietennetten.

Wat is de epidemiologie van chikungunya?

De epidemiologie van chikungunya, een ziekte overgedragen door Aedes muggen, is geëvolueerd sinds de ziekte voor het eerst werd vastgesteld in Tanzania in 1952. De ziekte, die gekenmerkt wordt door koorts en gewrichtspijn, heeft zich verspreid over Afrika, Azië en, meer recentelijk, Europa en Amerika. Dit artikel onderzoekt de veranderingen in de geografische verspreiding, de transmissiemechanismen en de factoren die de proliferatie van vectoren beïnvloeden, wat essentieel is voor de ontwikkeling van preventie- en controlestrategieën.

Wereldwijd

In 2005 werd Réunion getroffen door een chikungunya-epidemie, wat het begin was van een internationale verspreiding. In 2007 werden in Europa, met name in Italië, de eerste gevallen geregistreerd die verband hielden met toeristische reizen. Momenteel staan 18 Franse departementen onder verhoogd toezicht voor de aanwezigheid van de tijgermug, de vector van deze ziekte. Hoewel inheemse gevallen in Frankrijk zeldzaam zijn, wordt bijzondere aandacht besteed aan immuungecompromitteerde en oudere mensen.

Chikungunya werd voor het eerst geïdentificeerd in Tanzania in 1952 en circuleert al lange tijd in Afrika en Azië, met name in India, waar sinds 2006 ongeveer 2 miljoen gevallen zijn. In 2007 werd Italië getroffen door een epidemie en in 2010 en 2014 werden inheemse gevallen gemeld in Frankrijk. Ook Nieuw-Caledonië in 2011, West-Indië in 2013 en Frans-Polynesië in 2014 werden getroffen.

In Europa houden de autoriteiten actief toezicht op het risico dat Aedes albopictus chikungunya verspreidt. Sinds 2006 hebben ze surveillancesystemen opgezet en verplichte melding van gevallen.

In Afrika wordt het virus in stand gehouden in een boscyclus waarbij primaten en sylvatische muggen betrokken zijn. In Azië is het vooral stedelijk, met Aedes aegypti en Aedes albopictus. Epidemieën komen vaak voor in deze regio’s, vooral in India.

In de Indische Oceaan verspreidde de epidemie van 2005 op de Comoren zich naar Réunion en Madagaskar, met een aanzienlijke impact op de bevolking.

In Amerika begon de epidemie in 2013 in West-Indië en verspreidde zich snel over het hele continent. Frans Guyana had al in 2006 gevallen geregistreerd. Chikungunya, dat sinds 2004 steeds vaker voorkomt en wijdverspreid is, komt voor in meer dan 110 landen, met stedelijke uitbraken in Thailand en India sinds de jaren 1960 en 1970. Regio’s waar Aedes aegypti of Aedes albopictus aanwezig zijn, hebben nu te maken met lokale overdracht.

In Frankrijk

Sinds 2006 is er op het Franse vasteland een plan van kracht om de verspreiding van chikungunya tegen te gaan. Dit plan combineert de surveillance van muggen en infectiegevallen en wordt gecoördineerd door Santé publique France. Het plan is gebaseerd op een aantal belangrijke elementen:

 • Verplichte rapportage aan de regionale gezondheidsdienst (ARS) van alle bevestigde gevallen van chikungunya.
 • Bijdrage van een netwerk van vrijwillige laboratoria aan het diagnoseproces, waarbij de resultaten naar Santé publique France worden gestuurd.
 • Verhoogde surveillance in departementen waar de muggenvector actief is (van 1 mei tot 30 november), inclusief snelle melding aan de ARS van vermoedelijk geïmporteerde gevallen (mensen die in de afgelopen 15 dagen zijn teruggekeerd uit een risicogebied), snelle diagnose en de activering van gerichte vectorbestrijdingsmaatregelen rond deze gevallen. In 2021 werden 58 departementen getroffen, volgens Santé Publique France.

In de Franse overzeese departementen worden sinds 2006 soortgelijke maatregelen toegepast, onder toezicht van de regionale gezondheidsagentschappen en de interregionale eenheden voor epidemiologie (Cire).

Wat zegt de WHO?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ondersteunt landen bij het monitoren en bestrijden van arbovirussen via het Global Arbovirus Initiative. Met betrekking tot chikungunya is de WHO betrokken bij :

 1. Landen helpen epidemieën te bevestigen via haar netwerk van samenwerkende laboratoria.
 2. Het geven van technische ondersteuning en richtlijnen voor effectief beheer van door muggen overgedragen ziekte-uitbraken.
 3. Het evalueren van inspanningen om nieuwe middelen te ontwikkelen, waaronder insecticiden en toepassingsmethoden.
 4. Het ontwikkelen van op feiten gebaseerde strategieën, beleid en plannen voor het beheer van uitbraken.
 5. Het geven van technische ondersteuning voor optimaal casemanagement en effectief epidemiemanagement.
 6. Landen helpen hun meldingssystemen te verbeteren.
 7. Het organiseren van trainingen in klinisch management, diagnose en vectorbestrijding in samenwerking met de regionale centra.
 8. Het publiceren van richtlijnen en handleidingen voor lidstaten over epidemiologische surveillance, laboratoriumanalyse, klinisch management en vectorcontrole.
 9. Het promoten van geïntegreerde multidisciplinaire benaderingen voor het beheer van arbovirussen.

De WHO moedigt landen ook aan om de nodige capaciteit te ontwikkelen en te behouden om gevallen op te sporen en te bevestigen, patiënten te behandelen en communicatiestrategieën te implementeren om de aanwezigheid van muggenvectoren te verminderen.

Wat is de huidige stand van het onderzoek?

Hoewel er nog geen specifieke behandeling is, gaat de kennis over het virus vooruit. Epidemieën van chikungunya op Réunion en in Frans West-Indië hebben geleid tot epidemiologisch en klinisch onderzoek. Deze onderzoeken hebben geleid tot een beter begrip van de ziekte, de gevolgen op lange termijn en de risico’s van overdracht van moeder op kind.

Het DAG2-programma, ondersteund door Aviesan, heeft biologische monsters verzameld op Martinique, Guadeloupe en Frans Guyana. Het heeft een cohort gecreëerd dat arbovirussen zoals Zika en Dengue omvat. De CHIKHITA-studie observeerde volwassenen tijdens de acute fase van chikungunya en gedurende drie jaar. De afname van het aantal gevallen beperkte echter de voltooiing van deze studie.

Onderzoek heeft potentiële therapeutische doelwitten geïdentificeerd, in het bijzonder het FHL1-eiwit, dat essentieel is voor het virus om menselijke en muizencellen binnen te dringen. Het blokkeren van FHL1 zou de infectie kunnen remmen.

De ontwikkeling van vaccins vordert ook. Het CHIKV VLP-vaccin, ontwikkeld door de Amerikaanse NIH, maakt gebruik van virusachtige deeltjes om een immuunrespons op te wekken, zonder risico op virale replicatie. Na een succesvolle klinische studie in fase 2 moet de effectiviteit ervan in epidemische omstandigheden nog worden beoordeeld.

Onderzoek toont aan dat plasmacytoïde dendritische cellen (pDC) een cruciale rol spelen in de immuunrespons tegen chikungunya en dengue koorts. Hoewel ze in de minderheid zijn, produceren ze snel type I interferonen, die de virale replicatie blokkeren en andere immuuncellen mobiliseren.

De behandeling van chikungunya richt zich op het beheersen van de symptomen. De behandeling bestaat uit pijnstillers, niet-steroïde ontstekingsremmers, corticosteroïden en soms methotrexaat of anti-TNF alfa voor chronische vormen. Het vaccin VLA1553 van Valneva SE, op de markt gebracht onder de naam Ixchiq, werd in 2023 goedgekeurd door de FDA. Het is het eerste chikungunya-vaccin voor volwassenen die risico lopen.

Hoe kan ik voorkomen dat ik de tijgermug oploop?

Wat moet je doen? Voor chikungunya is, net als voor malaria, het voorkomen van beten de meest effectieve behandeling. Neem eenvoudige maatregelen: draag bedekkende kleding, gebruik natuurlijke afweermiddelen, installeer muskietennetten en vermijd stilstaand water. Als je naar een risicogebied reist, kun je naast de juiste beschermingsmaatregeleneen preventieve behandeling op basis vanetherische oliën toepassen:

Enkele essentiële oliën tegen muggen

Citroen Eucalyptus E.O

Citroeneucalyptus is een insecticide. De essentiële olie van citroeneucalyptus is effectief tegen de larven van muggen die knokkelkoorts en chikungunya overbrengen en tegen mijten. De sterke, frisse citroengeur weert muggen dankzij de citronellal- en citronellolmoleculen. Bij een beet geeft deze stof snel verlichting dankzij de sterke pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen. Het is een afweermiddel in de diergeneeskunde.

De essentiële olie van Eucalyptus citroen heeft sterke ontstekingsremmende en reumatische eigenschappen. Citronellal, een monoterpeen aldehyde, maakt meer dan 60% uit van de samenstelling en is de belangrijkste oorzaak. Het werkt ook als een effectief afweermiddel, dankzij het citronellolgehalte, dat actief is tegen verschillende insecten. Deze essentiële olie heeft ook insectendodende eigenschappen, vooral effectief tegen de larven van muggen van het geslacht Aedes aegypti. Haar sterke ontstekingsremmende werking maakt haar ook nuttig voor het verlichten van muggenbeten.

Citroen Litsée E.O

Litsea weert Aedes, Anopheles en Culex muggen.Citroen Litsée, ook bekend als Exotische Verbena, onderscheidt zich door zijn citroenachtige geur die het resultaat is van een hoge concentratie citralen (geranial en neral isomeren), die 75% van de samenstelling van de essentiële olie uitmaken. Deze plant heeft de voorkeur vanwege zijn dubbele rol als insectenwerend middel en insecticide, vooral effectief tegen muggen van het Aedes geslacht.

Ylang-ylang E.O

Ylang-ylang heeft een krachtig afstotend effect op muggen, met name op de vector van knokkelkoorts(Aedes aegypti). De insectendodende en ovicidale (ei-vernietigende) werking is echter zwak op de vector van knokkelkoorts, malaria en culex.

E.O. Ceylon Citronella

Citronella is een insectenwerend middel voor muggen. Geraniol gecombineerd met citronnellol is een actief afweermiddel voor twee tot vier uur. Het weert muggen en wespen (preventief) en geneest muggenbeten.

Ceylon Citronella essentiële olie behoort tot het botanische geslacht Cymbopogon spp. en is op een vergelijkbare manier samengesteld als Java Citronella. Japans onderzoek heeft de schimmelwerende activiteit aangetoond en verschillende verbindingen geïdentificeerd. Deze omvatten geraniol (35,7%), trans-citral (22,7%), cis-citral (14,2%), geranyl acetaat (9,7%), citronellal (5,8%) en citronellol (4,6%). Ceylon Citronella onderscheidt zich door het lage citronellalgehalte. Het bevat ongeveer 5%, vergeleken met 32% voor Java Citroengras.

Bijvoet E.O

Witte bijvoet weert insecten, vooral Aedes albopictus (die knokkelkoorts of chikungunya kan overbrengen).

Rozengeranium E.O

Essentiële olie van Rose Geranium, ook bekend als Egyptische Geranium, is effectief tegen muggen. Geraniol, aanwezig bij ongeveer 10%, en citronellol, tot 36%, geven het zijn afstotende eigenschappen. Deze componenten maken het effectief tegen muggen en verschillende andere insecten.

Welke natuurlijke behandelingen zijn er voor Chikungunya?

Als de tijgermug je waakzaamheid verijdelt en je wordt gediagnosticeerd met chikungunya, kun je essentiële oliën gebruiken om het genezingsproces te bevorderen en je immuniteit te verhogen:

Voorbereiding voor plaatselijk inwrijven:

25 druppels van het mengsel op de borst en 25 druppels op de rug, 8 keer per dag gedurende 48 uur, dan 6 keer per dag gedurende 48 uur, dan 4 keer per dag gedurende 3 dagen.

Let op: bij kinderen van 6 tot 12 jaar moet de dosis gehalveerd worden. Van 3 tot 6 jaar, het aantal druppels verminderen tot 1/4. Zelfde duur. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. Niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Andere natuurlijke remedies voor chikungunya :

 • Een homeopathisch protocol dat samen met uw arts wordt opgesteld om in te werken op de symptomen is een goede aanvulling op dit advies
 • In de gemmotherapie zijn zwarte bes (Ribes Nigrum), voor zijn ontstekingsremmende en algemeen stimulerende werking, en Virginia creeper (Ampelopsis veitchii), dat een meer gerichte werking op de gewrichten heeft, middelen om te overwegen

Maar zoals altijd in de natuurgeneeskunde moet symptoombestrijding een secundaire route blijven. De eerste prioriteit is om het immuunsysteem van je lichaam te ondersteunen.

 • Echinacea is een zeer effectieve plant om het immuunsysteem te stimuleren
 • Gember is ook een antiviraal middel tegen het chikungunya-virus
 • Magnesiumchloride blijft een bijzonder effectief middel om je immuunsysteem te stimuleren. Dit middel speelt een sleutelrol in de behandeling van chikungunya. Het wordt in grote hoeveelheden ingenomen, een zakje verdund in een liter water, de hele dag door. Dit protocol wordt gedurende enkele dagen toegepast als een eerste aanvalsplan. Ondanks controverse en kritiek van de autoriteiten, bevestigen veel getuigenissen de praktische voordelen.

Bronnen

 • https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/chikungunya#rmission-et-squelles
 • https://pasteur-lille.fr/centre-prevention-sante-longevite/vaccins-et-voyages/chikungunya/
 • https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/chikungunya
 • https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya
 • https://www.inserm.fr/actualite/dengue-et-chikungunya-cellules-minoritaires-cle-controle-infection/
 • https://fr.wikipedia.org/wiki/Chikungunya#Premier_vaccin_commercialisé
 • https://www.msdmanuals.com/fr/professional/maladies-infectieuses/arbovirus-arenaviridae-et-filoviridae/chikungunya
 • https://www.occitanie.ars.sante.fr/dengue-chikungunya-et-zika
 • https://www.vidal.fr/sante/voyage/maladies-voyage/chikungunya.html

Plaats een reactie